خانه > اخبار > اخبار صنعتی

توجه به عملکرد دستگاه CNC Nesting

2021-07-22

دستگاه CNC NESTING و سایر تجهیزات خط تولید مبلمان سفارشی ، در عملیات برنامه باید از قوانین و مقررات پیروی کند.

1. ولتاژ ثابت.

2. ارتقاء و پرداخت.

3. خنک کننده دمای آب در گردش.

4. چاقوهای مناسب را انتخاب کنید.

5. کاهش بار.

6. مرتباً بررسی و نظافت کنید.


در کل فرایند عملیات و کاربرد ، مشتریان باید از قوانین و مقررات پیروی کنند که می تواند کارایی و کیفیت تولید و پردازش را بهبود بخشد. مشکلات عادی را نباید به طور اتفاقی نادیده گرفت ، در غیر این صورت ایجاد خطاهای اضافی بسیار آسان است.